Advies

Burenhulp.nu geeft advies en begeleiding bij het opzetten van een lokaal netwerk Burenhulp.

In een oriënterend gesprek bespreken we de mogelijkheden en voorwaarden voor het ontwikkelen van een netwerk Burenhulp in de gemeente. Om het netwerk tot een succes te maken is het essentieel dat er een actieve, betrokken coördinerende organisatie aan het roer gaat staat die daar ongeveer 2 tot 4 uur per week aan kan besteden.

Na afloop van dit gesprek kunnen we desgewenst een offerte maken voor ons advieswerk.

Het kan ook zijn dat de organisatie na dit gesprek zelf aan de slag kan gaan gebruik makend van de diverse handvatten op de site.

Stappenplan

Wij bieden advies en begeleiding bij alle stappen die nodig zijn voor het opzetten van dit netwerk, namelijk:

1. Introductie

De eerste introductie vindt plaats bij de plaatselijke coördinerende organisatie. Deze organisatie is eigenaar van het project. Naast uitleg over wat Burenhulp.nu inhoudt en wat de voorwaarden en resultaten zijn, wordt het stappenplan en de taakverdeling besproken.

2. Werving contactpersonen

De eerste belangrijke activiteit is het zoeken naar contactpersonen. Dit gebeurt meestal via bestaande lijsten vrijwilligers. Voor deze werving wordt een vragenlijst opgesteld. De uitkomst van de vragenronde kan dienen als nulmeting.

3. Begeleiding contactpersonen

Als er een aantal contactpersonen gevonden is, start de begeleiding, in groepsbijeenkomsten en individueel. Hiervoor zijn veel gestelde vragen en antwoorden voorhanden. Ook wordt meegedacht en geadviseerd over de planning. Wat is een goed moment voor welke activiteit en waarover moet dit gaan?

4. Communicatieplan

Om bekendheid te geven aan het netwerk Burenhulp en om de werving van contactpersonen verder uit te breiden is een goed communicatieplan nodig. Welke taal gebruiken we? Hoe maken we het netwerk verder bekend? Welke communicatiemiddelen moet je wel en welke juist niet gebruiken?

5. Samenwerking met zorg en welzijn

Om de samenwerking tussen het netwerk Burenhulp en de formele zorg en welzijn te ontwikkelen worden op wijkniveau bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen zich voorstelt aan elkaar en aan de hand van verschillende casus bespreekt wie wat kan doen. In de praktijk zijn het met name  de huisartsen, de wijkverpleging en de sociale wijkteams die de samenwerking concreet vormgeven.

6. Sociale kaarten

Samen met de contactpersonen en met de lokale professionals wordt per wijk een sociale kaart gemaakt, die huis aan huis wordt verspreid en jaarlijks wordt ge-update.

7. Betrekken ondernemers

Lokale ondernemers zijn vaak bereid om netwerken Burenhulp te ondersteunen. Als ondernemer weet hij hoe ondernemers (ook klein zelfstandigen) betrokken kunnen worden bij de sociale ontwikkeling van straten en wijken.

Het is mogelijk om voor alle stappen advies en begeleiding te ontvangen of voor onderdelen afzonderlijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 • 1

  Introductie

 • 2

  Werving contactpersoonen

 • 3

  Begeleiding contactpersonen

 • 4

  Communicatieplan opstellen

 • 5

  Samenwerking zorg en welzijn

 • 6

  Opstellen sociale kaarten

 • 7

  Betrekken ondernemers